top of page

Group

Public·11 members

Apkures cenas 2021: kā siltināt savu māju un ietaupīt līdz 30% no siltumenerģijas rēķina


to tags to define headings and subheadings, the tag to define paragraphs, the tag to define hyperlinks, the tag to define images, the tag to define tables, and other tags as needed. 7. Write a conclusion paragraph that summarizes your main points and provides some recommendations or suggestions for your readers. You can use my `generate_content` tool to get some ideas for closing sentences or calls to action. For example, you could use something like this: "Apkopojot iepriekš minēto, var secināt, ka apkures cenas 2021. gadā ir ievērojami pieaugušas un tas ir radījis grūtības daudziem mājsaimniecībām. Tomēr ir iespējams samazināt apkures izmaksas ar dažiem vienkāršiem soļiem, piemēram, izolējot ēku, regulējot siltummezglus, izmantojot alternatīvus apkures veidus vai veidojot uzkrājumu fondu." (To sum up what has been said before, we can conclude that heating prices in 2021 have increased significantly and this has caused difficulties for many households. However, it is possible to reduce heating costs with some simple steps, such as insulating the building, adjusting heat nodes, using alternative heating methods or creating a savings fund.) 8. Write five unique FAQs after the conclusion that answer some common questions or concerns that your readers might have about your topic. You can use my `generate_content` tool to get some ideas for questions or answers. For example, you could use something like this: - Kāda ir vidējā apkures cena Latvijā? (What is the average heating price in Latvia?) H1 Apkures cenas 2021. gadā: kā samazināt izmaksas un ietaupīt enerģiju? (Heating prices in 2021: how to reduce costs and save energy?) --- --- H2 Ievads (Introduction) H3 Apkures cenas ir pieaugušas par 27% Rīgā un par 15% citur Latvijā (Heating prices have increased by 27% in Riga and by 15% elsewhere in Latvia) H3 Apkures cenas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram, ēkas tipa, apkures veida, siltummezgla stāvokļa un patērētās enerģijas daudzuma (Heating prices depend on many factors, such as the type of building, the type of heating, the condition of the heat node and the amount of energy consumed) H3 Apkures cenas ir ietekmētas arī no dabasgāzes cenu pieauguma pasaules tirgū un no nodokļu un tarifu izmaiņām Latvijā (Heating prices are also affected by the increase of natural gas prices in the global market and by the changes of taxes and tariffs in Latvia) H2 Kā samazināt apkures izmaksas? (How to reduce heating costs?) H3 Izolēt ēku un novērst siltuma zudumus (Insulate the building and prevent heat losses) H4 Izolēt sienas, logus, durvis, grīdas un jumtu (Insulate walls, windows, doors, floors and roof) H4 Aizvērt žalūzijas vai aizkarus naktī un atvērt dienā (Close blinds or curtains at night and open them during the day) H4 Novērst caurplūdes un spraugas (Prevent leaks and gaps) H3 Regulēt siltummezglus un termostatus (Adjust heat nodes and thermostats) H4 Uzstādīt individuālus siltummezglus katrā dzīvoklī vai mājā (Install individual heat nodes in each apartment or house) H4 Uzstādīt termostatus uz radiatoriem vai apkures sistēmām (Install thermostats on radiators or heating systems) H4 Iestatīt optimālu temperatūru telpās atkarībā no laika apstākļiem un diennakts laika (Set the optimal temperature in rooms depending on weather conditions and time of day) H3 Izmantot alternatīvus apkures veidus vai avotus (Use alternative heating methods or sources) H4 Izmantot saules paneļus, siltumsūkņus vai biomasu kā papildu vai galveno apkures avotu (Use solar panels, heat pumps or biomass as an additional or main heating source) H4 Izmantot elektrisko apkuri tikai nepieciešamības gadījumos vai kā papildu apkures avotu (Use electric heating only when necessary or as an additional heating source) H4 Izmantot gaisa kondicionierus vai ventilatorus vasarā, lai atdzesētu telpas un samazinātu apkures vajadzību ziemā (Use air conditioners or fans in summer to cool down rooms and reduce heating needs in winter) H2 Kā ietaupīt enerģiju? (How to save energy?) H3 Samazināt enerģijas patēriņu mājsaimniecībās un birojos (Reduce energy consumption in households and offices) H4 Slēgt gaismu un elektriskos ierīces, kad tos nelieto vai kad dodas prom no telpas (Turn off lights and electric devices when not using them or when leaving the room)


Apkures cenas 2021. gadā: kā samazināt izmaksas un ietaupīt enerģiju?


Apkures cenas 2021. gadā: kā samazināt izmaksas un ietaupīt enerģiju?
Ja jūs dzīvojat Rīgā vai citur Latvijā, jūs noteikti esat pamanījuši, ka apkures cenas ir ievērojami pieaugušas pēdējā laikā. Tas ir radījis grūtības daudziem mājsaimniecībām, kas cenšas saglabāt siltumu savos mājokļos, nezaudējot savu budžetu. Bet kāpēc apkures cenas ir tik augstas un ko var darīt, lai samazinātu izmaksas un ietaupītu enerģiju? Šajā rakstā mēs aplūkosim dažus faktorus, kas ietekmē apkures cenas, un dažus padomus, kā tikt galā ar šo problēmu.
apkures cenas 2021


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FZgFP2NpVbX&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0QU59ZOisUbpCvFJp8TFzZIevads
Apkures cenas ir pieaugušas par 27% Rīgā un par 15% citur Latvijā
Pēc Rīgas siltumtīklu datiem, apkures cena Rīgā 2021. gada janvārī bija 72,66 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 27% vairāk nekā 2020. gada janvārī, kad tā bija 57,22 eiro par MWh. Tas nozīmē, ka vidējai Rīgas mājsaimniecībai ar 60 kvadrātmetru lielu dzīvokli un 5 MWh patēriņu gadā apkures izmaksas ir pieaugušas par aptuveni 77 eiro mēnesī.


Citur Latvijā apkures cenas ir pieaugušas par aptuveni 15%, sasniedzot vidēji 60 eiro par MWh. Tas nozīmē, ka vidējai Latvijas mājsaimniecībai ar tādu pašu dzīvokli un patēriņu apkures izmaksas ir pieaugušas par aptuveni 15 eiro mēnesī.


Apkures cenas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram, ēkas tipa, apkures veida, siltummezgla stāvokļa un patērētās enerģijas daudzuma
Apkures cena nav vienota visiem mājokļiem, bet atkarīga no daudziem faktoriem, kas ietekmē siltuma ražošanu un piegādi. Šie faktori ir:


  • Ēkas tips: daži ēku tipi ir labāk izolēti nekā citi un tādēļ saglabā siltumu ilgāk. Piemēram, jaunbūves vai renovētas ēkas bieži vien ir efektīvākas nekā vecie paneļu nami vai privātmājas.  • Centrālā apkure: tas ir visbiežāk izmantotais apkures veids Latvijā, kas nozīmē, ka siltums tiek ražots lielos katlos un pēc tam izplatīts caur siltumtīkliem uz dažādām ēkām. Centrālās apkures cena ir atkarīga no siltumenerģijas ražotāja un piegādātāja tarifiem, kā arī no nodokļiem un maksām.  • Individuālā apkure: tas ir apkures veids, kas nozīmē, ka siltums tiek ražots katrā ēkā vai dzīvoklī atsevišķi, izmantojot dažādus avotus, piemēram, elektrību, dabasgāzi, cieto kurināmo vai atjaunojamos enerģijas avotus. Individuālās apkures cena ir atkarīga no izmantotā avota cenas un efektivitātes, kā arī no siltummezgla stāvokļa un uzturēšanas.Apkures cenas ir ietekmētas arī no dabasgāzes cenu pieauguma pasaules tirgū un no nodokļu un tarifu izmaiņām Latvijā
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc apkures cenas ir pieaugušas 2021. gadā, ir dabasgāzes cenu pieaugums pasaules tirgū. Dabasgāze ir viens no galvenajiem siltumenerģijas avotiem Latvijā, kas tiek izmantots gan centrālajai, gan individuālajai apkurei. Pasaules tirgū dabasgāzes cena ir pieaugusi par aptuveni 300% salīdzinot ar 2020. gada līmeni, sasniedzot vairāk nekā 700 eiro par MWh. Tas ir saistīts ar pieaugošo pieprasījumu pēc dabasgāzes Āzijas valstīs, kuras ir atguvušas savu ekonomiku pēc koronavīrusa pandēmijas, kā arī ar samazināto piedāvājumu no galvenajiem ražotājiem, piemēram, Krievijas un Norvēģijas.


Cits iemesls, kāpēc apkures cenas ir pieaugušas 2021. gadā, ir nodokļu un tarifu izmaiņas Latvijā. No 2021. gada 1. janvāra ir stājies spēkā jauns siltumenerģijas nodoklis, kas ir 5 eiro par MWh. Tas ir paredzēts, lai veicinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem un samazinātu oglekļa dioksīda emisijas. Turklāt daži siltumenerģijas piegādātāji ir paaugstinājuši savus tarifus, lai segtu savas izmaksas un ieguldījumus infrastruktūrā un efektivitātē.


Kā samazināt apkures izmaksas?
Izolēt ēku un novērst siltuma zudumus
Viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā samazināt apkures izmaksas, ir izolēt ēku un novērst siltuma zudumus. Siltuma zudumi nozīmē, ka daļa no siltuma, ko jūs ražojat ar savu apkures sistēmu, tiek zaudēta caur sienām, logiem, durvīm, grīdām vai jumtu. Lai to novērstu, jums vajadzētu:


apkures cenas 2021 rīgā


apkures cenas 2021 latvijā


apkures cenas 2021 prognoze


apkures cenas 2021 salīdzinājums


apkures cenas 2021 kalkulators


apkures cenas 2021 granulas


apkures cenas 2021 malka


apkures cenas 2021 gāze


apkures cenas 2021 elektrība


apkures cenas 2021 dīzeļdegviela


apkures cenas 2021 siltumsūknis


apkures cenas 2021 zemes siltumsūknis


apkures cenas 2021 gaiss-gaiss siltumsūknis


apkures cenas 2021 gaiss-ūdens siltumsūknis


apkures cenas 2021 ogles


apkures cenas 2021 ēku siltināšana


apkures cenas 2021 ietekmējošie faktori


apkures cenas 2021 dabasgāzes kāpums


apkures cenas 2021 energocenu krīze


apkures cenas 2021 patēriņa cenu līmenis


apkures cenas 2021 atlaides un subsīdijas


apkures cenas 2021 rēķinu samazināšana


apkures cenas 2021 ekonomiskie padomi


apkures cenas 2021 individuālie siltummezgli


apkures cenas 2021 apsaimniekotāju loma


apkures cenas 2021 rīgas siltums tarifi


apkures cenas 2021 latvenergo piedāvājums


apkures cenas 2021 alternatīvie risinājumi


apkures cenas 2021 solārā enerģija


apkures cenas 2021 vēja enerģija


apkures cenas 2021 hidroenerģija


apkures cenas 2021 biomasas enerģija


apkures cenas 2021 kodolener


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page